Manifesztáció Akadémia

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: Cégnév: Frankó Éva e.v.

Székhely és levelezési cím: 1088 Budapest, Fenyőfa u. 1. B ép. 3/9.

Adószám: 67004197-1-43

Nyilvántartási szám: 42241492 Elektronikus elérhetőség: hello@manifesztacioakademia.hu

Telefonszám: +36-70/774-5710

1. Frankó Éva e.v. (továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
2. Adatkezelő az ügyfelek tájékoztatása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tájékoztatót teszi közzé az Infotv. 20.§ (2) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében.
3. Adatkezelő által kezelt oldal: www.garantaltgazdagsag.hu
4. Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Jelen adatkezelési tájékoztató a 2018. május 25-én hatályba lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz ügyfelei adatai jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.
5. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelő által üzemeltetett honlapo(ko)n történő regisztrációval, jelentkezéssel kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket.
6. Jelen tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel során, továbbá az Adatkezelő által tartott tanfolyamokra, programokra és konzultációkra vonatkozóan végzett adatkezelési tevékenységre, és az ezen adatkezelések által érintett ügyfelekre.
7. Hozzájárulás: Megrendelő akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, mely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Megrendelő hozzájárulását a honlapon található megrendelési lap elküldésével automatikusan megadja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás az adatkezelés folyamán bármikor korlátozás nélkül visszavonható.
8. Tárhelyszolgáltató: Microware Hungary Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.).
9. Az adatkezelő olyan adatokat tárol, amelyre szüksége van ahhoz, hogy kiállítsa Megrendelő részére a számlát, továbbá írásban (e-mail, levél) vagy telefonon tájékoztatni tudja. Továbbá Megrendelő részére, amennyiben ezt kéri, időközönként hírlevelet küld.
10. Az adatkezelő az adatokat azért tárolja, hogy biztosítani tudja ingyenesen kínált szolgáltatásait, illetve, hogy a Megrendelő felé vállalt szerződéses kötelezettségét teljesítse. A személyes adatok tárolásának célja, hogy az adatkezelő információt küldhessen a képzéseiről, az általa tartott és szervezett rendezvényekről, tanfolyamokról workshopokról és egyéni konzultációs lehetőségekről az ügyfélnek, valamint regisztrálhassa a tanfolyamokra, programokra. Az adatokat az adatkezelő csak meghatározott és törvényes célból tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
11. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség nélkül – harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ügyfelei bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja az adatfelvétel módjáról és céljáról.
12. Az adatkezelés célja továbbá visszaigazoló e-mail küldése az egyes programokra való jelentkezésről, elektronikus számla küldés, tájékoztató elküldése emailben, kapcsolatfelvétel, illetve – erre vonatkozó kérés esetén – tanfolyami díjak számlájának postázása.
13. Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. március 1-jén lép hatályba.
14. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztató módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó, érintett a szolgáltatások használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított tájékoztatóban foglaltakat.
15. A tájékoztató módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.